Stream behandelt klachten
met zorg

Stream behandelt klachten
met zorg
Klachten

Stream beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Uw klacht kunt u kenbaar maken middels het onderstaande klachtenformulier. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw melding?

1. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Als de verantwoordelijke functionaris vragen of onduidelijkheden heeft, neemt hij/zij contact met u op. Ook bespreekt hij/zij, indien van toepassing, de klacht met de binnen Stream betrokken persoon/personen.

2. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. U ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord van de verantwoordelijke functionaris.

3. Oneens met de uitspraak
Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen één maand na de uitspraak schriftelijk bezwaar indienen bij het management van Stream. U wordt uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten. Binnen één maand hierna ontvangt u van het management schriftelijk bericht over de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak van het management
Wanneer u van mening bent dat uw bezwaar door het management niet goed is afgehandeld, kunt u zich wenden tot het management van onze opdrachtgever.

Wij leveren complete sales oplossingen voor oa:

  • Telecom aanbieders
  • Energie leveranciers
  • Media Bureaus
  • Financiële Instellingen
  • Regionale MKB-ers